© close up webdesign

Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaar geschenk. Een ring van uw vader of moeder. Of uw boek met postzegels van vroeger. U moet er niet aan denken dat ze beschadigen of dat ze verloren raken.

Welke risico's zijn verzekerd?
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen zoals:

   - antiek en kunstvoorwerpen
   - sieraden
   - muziekinstrumenten
   - foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur
   - postzegel, munt- of andere verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico's:

   - overstroming, oorlog
   - slijtage door normaal gebruik
   - schade door gebreken in het voorwerp zelf, maar ook ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer.

Emotionele schade is niet te verzekeren, financiële schade wel