© close up webdesign

Levenhypotheek op basis van belegginen

Deze hypotheekvorm kan niet meer worden afgesloten voor nieuwe hypotheken.

In tegenstelling tot de gewone levenhypotheek wordt het vermogen bij deze hypotheekvorm opgebouwd in een beleggingsverzekering. De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit deze levensverzekering. Ook bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen t.o.v. de gewone levenhypotheek

   - bij een goede belegging wordt er meer opgebouwd dan nodig is voor de inlossing van de hypotheek;
   - de verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd;

Nadelen t.o.v. de gewone levenhypotheek

   - beleggingrisico, opbrengst kan op de einddatum lager zijn dan verwacht. In dit geval blijft men zitten met een onverziene 
     restschuld;
   - veelal hogere kostenstructuur.
Terpstraat 37B
1771 AC Wieringerwerf
T: 0227 604 446
F: 0227 720 652
E: info@v-hv.nl